Offer - Quality Management - Vision & Mission

Quality Management - Vision & Mission

OUR VISION

As celebrating the 90th anniversary and being the pioneer at the Transit Agency Services in Turkey, Zihni Shipping Agency is to lead and cover all aspects of effective, efficient and safe agency services tailored to vessel’s needs at one of the most important and busiest waterways and energy hub in the world, the Turkish Straits and Ports .  

 

OUR MISSION

After 90 years experience in agency services, Zihni Shipping Agency goes beyond the ship agency services with an extensive range of tanker operations, Turkish Straits Transit, off shore agency operations, port, repair and shipyard services and mega yacht and cruise ship services by being pioneer in the standard and customized agency services in Turkey and commited to delivering integrated 24/7 services to vessels transiting through Turkish Straits and calling to Turkish ports with the highest level of quality and safety.

 

OUR VALUES

 

Integrity

We place our agency and all integrated agency services with the highest levels of trust, honesty and global ethical standarts.

 

Collaborative Partnership

We believe in collaborative partnership with our customers and vessels and assign ourselves as an integral extension of their global shipping operations and services.

 

Customer and vessel centered

We promote our customers in the core center and focus on their requirements. We are alinging with our customers’ collective goals to reach the expectations.

 

Teamwork

With our qualified, experienced and empowered crew, we provide integrated agency services 24/7 basis.

 

Learning and continuous improvement

We are aiming high to provide the best service to our vessels and customers and we are improving our service quality and organization continuously to keep us at the top performance.

 

Communication

Communication is essential to Zihni Shipping Agency to receive and understand the needs of the customers and vessels and value responsiveness in all  kinds of service requests. To promote effective  comunication we use highly improved IT technology developed by Zihni for all kinds of agency services.  

 

Safety & Security

Zihni Shipping Agnecy considers highly important the challenges the shipping is facing at sea, especially at the Turkish Straits. In all our agency services the safety and security of the ships, crew, the environment and the Turkish Straits  are considered highly important. Safety and security are at the first priority in all agency operations.

 

QUALITY MANAGEMENT

Zihni Shipping Agency is Turkey’s Pioneer agency service provider dedicated to provide smooth transit operations at the Turkish Straits, offshore operations, port, repair,  shipyard, mega yacht and cruise ship services at the highest level quality and safety.

          In order to achive these underlined services, Zihni Shipping Agency is committed to;

 • build enduring relationships with customers and suppliers with long term commitments and contacts,
 • satisfy all customer and vessels’ needs within the statutory regulations,
 • maintain continuous improvement in doing collaborative services to ensure effectiveness,
 • establish quality objectives and services at the highest level within the integrated organization structure,
 • respond quickly to internal and external feedback by taking appropriate actions,
 • keep tangible process to increase employee job satisfaction in the organization,
 • continue to pursue that the Zihni’s service processes are all conducted according to local laws and regulations in close coordination with govermental organizations,
 • have respect for community, environment and human relations in honest way,
 • create a healthy and safe work environment for all who undertake the functions of the agency services,
 • support all staff to improve themselves and provide necessary conditions for training and professional development of the employed personnel.
 • create sustainable and continuous quality management process to improve agency services.

 

VİZYON

Türkiye’deki acentelik hizmetlerinin öncüsü, Zihni Vapur Acenteliği, kuruluşunun 90'ıncı yılını kutlarken, gemilerin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmiş hizmetleri ile dünyadaki en önemli ve en yoğun deniz geçiş yolları olan Türk Boğazları ve limanlarında etkin, verimli ve güvenli acente hizmetlerinin sağlanmasında liderlik etmek ve tüm yönleri ile acentelik hizmetlerini sunmaktır. 

 

MİSYON:

Acentelik hizmetlerinde 90 yıllık tecrübenin ardından Zihni Vapur Acentesi, Türkiye'de standart ve kişiye özel acentelik hizmetleri veren öncü bir acente olarak, çok kapsamlı tanker operasyonları, Türk Boğazları Transit, offshore acentelik işlemleri, liman, tamir ve tersane hizmetleri ile mega yat ve yolcu gemisi hizmetlerinde öncü olarak gemi acente hizmetlerinin ötesine geçmekte ve Türk Boğazları'ndan geçen gemiler ile Türk limanlarına gelen gemilere en yüksek kalite ve güvenlik düzeyinde 7/24 entegre hizmet sunmaktadır.

 

DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük

Acentemizi ve tüm entegre acentelik hizmetlerimizi en yüksek güven, dürüstlük ve evrensel etik standartlarına göre sunuyoruz.

 

Ortak İşbirliği

Müşterilerimiz ve gemilerimizle işbirliğine dayanan ortaklığa inanıyoruz ve acentemizi düyadaki nakliye operasyonlarının ve hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.


Müşteri ve gemi odaklı yaklaşım

Müşterilerimizi hizmetlerimizin merkezinde tanımlıyoruz ve ihtiyaç ve taleplerine odaklanıyoruz. Beklentilerine ulaşmak için müşterilerimizin istekleri doğrultusunda birlikte hareket ediyoruz.


Takım çalışması

Nitelikli, deneyimli ve yetkili ekibimizle 7 gün 24 saat entegre acentelik hizmeti veriyoruz.

 

Öğrenme ve sürekli gelişim

Gemilerimize ve müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz ve bizi en iyi performansta tutmak için hizmet kalitemizi ve organizasyonumuzu sürekli iyileştiriyoruz.


İletişim

İletişim, Zihni Vapur Acenteliği tarafından müşterilerin ve gemilerin ihtiyaç ve taleplerini almak, anlamak ve her türlü hizmet talebine önemle yanıt vermek için çok önemli bir araçtır. Etkili iletişimi desteklemek için Zihni Vapur Acenteliği tarafından her türlü hizmeti sunmak için geliştirilen son derece gelişmiş IT teknolojileri ve yazılımlar kullanılmaktadır.


Güvenlik ve Emniyet

Zihni Vapur Acentesi, deniz nakliyatının deniz ortamında, özellikle de Türk Boğazlarında karşılaştığı zorlukların çok önemli ve dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünmektedir. Tüm acentelik hizmetlerimizde gemi, personel, çevre ve Türk Boğazlarının güvenliği ve emniyeti son derece önemli olarak görülmektedir. Tüm acentelik hizmetlerinde güvenlik ve emniyet birinci önceliğe sahiptir.

 

KALİTE YÖNETİMİ

Zihni Vapur Acenteliği, Türkiye Boğazlarında kesintisiz ve sorunsuz transit operasyonları, offshore operasyonları, liman, onarım, tersane, mega yat ve yolcu gemisi hizmetlerini en üst düzeyde kalite ve güvenlikle sağlayan Türkiye’nin öncü acente hizmetleri sağlayıcısıdır.


Bu hizmetleri sağlamak için, Zihni Vapur Acenteliği;

• Müşteriler ve tedarikçiler ile uzun süreli taahhütler ve temaslarla kalıcı ilişkiler yürütmek,

• Yasal düzenlemeler dahilinde tüm müşteri ve gemilerin ihtiyaçlarını karşılamak,

• Etkinliği sağlamak için işbirliği içinde hizmetlerini yaparken sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

• Entegre organizasyon yapısında en üst düzeyde kalite hedefleri ve hizmetler oluşturmak,

• Uygun önlemleri alarak iç ve dış geri bildirimlere hızlı bir şekilde cevap vermek,

• Kurumda çalışanların iş memnuniyetini artırmak için somut bir süreç izlemek,

• Zihni’nin hizmet süreçlerinin tümünde, yerel kuruluşlarla yakın koordinasyon içerisinde yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yürütülmesine devam etmek,

• Dürüst bir hizmet anlayışı ile topluma, çevreye ve insan ilişkilerine saygılı olmak,

• Acente hizmetleri faaliyet alanlarında yer alan tüm personel için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

• Tüm personelin kendilerini geliştirmesine destek olmak ve çalışan personelin eğitimi ve mesleki gelişimi için gerekli koşulları sağlamak.

• Acente hizmetlerini iyileştirmek için sürdürülebilir ve sürekli kalite yönetim süreci oluşturmak.